Publicerad 20 december 2021

Kvinnofrid

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Här har kommuner och regioner ett viktigt ansvar. SKR stödjer kommuner och regioners utveckling på området.

SKR har kommuner och regioners uppdrag att bidra till att kvinnofridsarbetet utvecklas och att det våldsförebyggande arbetet får större fokus.

Det här gör SKR

  • Ger stöd och råd till kommuner och regioner
  • Stödjer kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Bevakar kommuner och regioners intressen
  • Samverkar med myndigheter

SKR ingår i nationella nätverk på kvinnofridsområdet:

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja - om hedersrelaterat våld och förtryck

Stödmaterial för arbetsgivare

SKR har tagit fram ett stödmaterial för hur chefer kan stödja medarbetare som utsätts för våld i nära relation. Materialet innehåller kunskap och verktyg samt mallar som kan anpassas lokalt.

Våld i nära relation – stöd för dig som chef

Risk för ökat våld med anledning av covid-19

När allt fler familjer isolerar sig i hemmet ökar risken för kvinnor och barn att utsättas för våld av närstående. Kommuner behöver förbereda för att fler behöver stöd och skydd – både nu och efter pandemin.

Råd till kommuner med anledning av covid-19

Aktuellt

Publikationer

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset