RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada. Om RKA

AktuelltSe fler

Aktuella kurstillfällenSe fler

Aktuella webbsändningar

  • Få koll på funktionshinderområdet, webbutbildning 2021

    Vid utbildningen får du använda verktyget Koll på funktionshinderområdet i din kommun. Verktyget syftar till att hjälpa dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området.
  • Analysera skolresultaten med Kolada, 2021

    RKA och Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter utbildningen kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.