Publicerad 28 september 2020

Självstyre och samverkan

Rapporten beskriver tre exempel på hur regionernas samverkan fungerat under covid-19-pandemin samt hur samverkan kommer fortsätta under hösten 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR