Publicerad 22 februari 2021

Medborgardialog i komplexa frågor

Skriften presenterar erfarenheter från ett utvecklingsarbete 10 kommuner gjort tillsammans med SKL:s medborgardialogprojekt 2015–2018.

Detta är en skrift om medborgardialog i komplexa frågor. Skriften beskriver varför kommuner och regioner behöver söka nya arbetssätt anpassade för den kontext vi lever idag, vilka konkreta principer som behöver prägla arbetet och en introduktion till en modell för medborgardialog i komplexa frågor.

Medborgardialog i komplexa frågor

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset