Publicerad 1 juli 2019

Klimatförändringarnas lokala effekter

SKL har, baserat på underlag från SMHI och tre valda kommuner, låtit göra denna rapport som visar vilka konkreta effekter klimatförändringarna kan få på lokal nivå. SMHI redovisar klimatscenarier beroende på om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som i dag eller om de minskar kraftigt.

Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvenser globalt. Men hur påverkar det förändrade klimatet den svenska befolkningen, våra städer och orter?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.