Publicerad 8 april 2021

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta

SKR har kartlagt samtliga regioners vård och stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor. Syftet är stärka lärandet mellan regioner och stödja hälso- och sjukvården och tandvården att långsiktigt utveckla vårdens kvalitet.

Rapporten identifierar utmaningar, goda exempel och ger konkreta förslag vad beslutsfattare och utvecklingsfunktioner på olika nivåer i hälso-och sjukvården kan göra för att förbättra vården för våldsutsatta.

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta, webb

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta, PDF och tryck 

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset