Publicerad 19 januari 2024

Flexibla grundskolor – utformning av kommunala grundskolor för föränderliga behov

Intresset för flexibla grundskolor har länge varit på framväxt. Från att identifiera det växande behovet av flexibilitet i skollokaler, till att undersöka samnyttjandet av utrymmen för skol- och fritidsaktiviteter, täcker denna rapport aspekter som är nödvändiga för att förstå och framgångsrikt hantera de komplexa faktorer som påverkar skolans fysiska miljö.

I denna skrift presenteras exempel från ett antal kommuner som aktivt Arbetar med flexibilitet i skollokaler. I exemplen beskrivs bland annat hur planeringsprocesserna ser ut och vilka flexibilitetsfaktorer som har beaktas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.