Publicerad 25 november 2022

Digital livscykelinformation

I denna skrift finns rekommendationer för kravställning och hantering av digital information baserat på nationella riktlinjer för byggd miljö.

Skriften är framtagen i syfte att förse kommuner och regioner med rekommendationer för kravställning och hantering av digital information baserat på Nationella Riktlinjer för byggd miljö. Rekommendationerna är tillämpbara under hela livscykeln och för både byggnader och anläggningar.

Vägledningen har initierats och finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (Kommunfonden). Nationella Riktlinjer är resultatet av ett projekt inom programmet Smart Built Environment, med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Nationella Riktlinjer förvaltas av BIM Alliance, en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av digital strukturerad informationshantering.

BIM Alliance och SKR har gemensamt tagit fram ett program för att implementera Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö i kommuner och regioner.

Nationella Riktlinjer: Program för kommuner och regioner - BIM Alliance

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.