Publicerad 22 december 2022
Nyhet

Viktig utredning om statlig e-legitimation

Regeringens besked idag att en statlig e-legitimation ska utredas är välkommet och bra. SKR har efterfrågat en statligt godkänt e-legitimation, som kan användas av alla medborgare.

Patrik Sundström, digitaliseringschef SKR

Patrik Sundström

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska lämna förslag till hur en e-legitimation på högsta säkerhetsnivå ska införas i Sverige.

– SKR har länge efterlyst en statlig e-legitimation som fungerar för alla medborgare. Dagens system gör att vissa grupper av individer helt ställs utanför systemet. Det är därför glädjande att en statlig e-legitimation nu ska utredas. Kommuner och regioner kan inte ta fram olika särlösningar för e-identifiering, säger Patrik Sundström, digitaliseringschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det bank-id som finns idag har också en begränsning i att lösningen endast levereras till ägarnas kunder och individen måste vara kund i en ansluten bank. Personer med samordningsnummer istället för personnummer, kan exempelvis inte skaffa bank-id. Alla banker ger inte heller ut legitimationer till yngre personer.

I dag har vi tre statligt godkända e-legitimationer, men där det är helt frivilligt för statliga myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv att acceptera dem.

– En statlig e-legitimation är ett viktigt steg. Men det behöver även säkerställas att alla godkända e-legitimationer måste accepteras av alla offentliga och privat aktörer som kräver e-legitimation för identifiering. Den statliga utredningen bör också se på möjligheten att lagreglera detta, säger Patrik Sundström.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.