Publicerad 26 november 2021

Brukarundersökning, funktionshinder

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Resultat av brukarundersökningar 2021

Årets brukarundersökningarna 2021 är avslutade. Ett stort tack till alla kommuner som har genomfört årets undersökningar.

Deltagande kommuner och verksamheter kan ta del av sitt resultat i Enkätfabrikens resultatportal från den 15 november och resultaten presenteras öppet i databasen Kolada den 6 december.

Webbinarium om resultatet

I januari 2022 erbjuder SKR webbinarier för att presentera nationella resultat och följa upp genomförandet. Som deltagare får du tips om hur resultat från brukarundersökningar kan analyseras och användas som underlag för förbättringsarbete. Anmälan är kostnadsfri.

Resultatwebbinarium den 19 januari för funktionshinderområdet, program samt länk för anmälan


Viktiga datum 2021

 • 15 mars – anmälan öppnar
 • 1 juni – sista anmälningsdag om tilläggstjänster önskas
 • 1 augusti – sista anmälningsdag
 • 1 september – undersökningsperioden börjar
 • 10 september – sista anmälningsdag för sena anmälningar
 • 31 oktober – sista dag för brukare att besvara enkäter
 • 15 november – det egna resultatet finns tillgängligt i en resultatportal
 • 6 december – resultat publiceras i databasen Kolada.

Tidplan för undersökningen (PDF) Pdf, 57 kB.

Vägledning för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom funktionshinderområdet planeras, genomförs och används. Den riktar sig till ansvariga för undersökningen i både kommuner och privata verksamheter och innehåller bland annat konkreta tips, prislista och tidplan.

Vägledning för genomförande funktionshinder (PDF)

Gemensam samarbetsyta

Kommunikationen sker mestadels i våra digitala samarbetsytor. Om du arbetar med brukarundersökningar och vill ha tillgång till samarbetsytorna, meddela oss genom formuläret längst ner på sidan.

Ta del av resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada

Resultat 2020

Resultat i korthet

 • 141 kommuner och 50 privata aktörer deltog.
 • Generellt är resultaten positiva, med en liten förbättring över tid på flera frågor.
 • Män svarar mer positivt på de flesta frågor, förutom när det gäller daglig verksamhet/sysselsättning där kvinnor upplever en större mening.
 • Kvinnor känner sig mer otrygga än män. Ungefär 25 procent svarar att de inte trivs i sitt hem.
 • Frågor om kommunikation får de lägsta resultaten i undersökningen där boenden har lägst resultat.

Resultaten från 2020 års undersökning finns i Kolada, både på kommunnivå och på enhetsnivå.

Resultat, 2020 års brukarundersökning på funktionshinderområdet, Kolada (nytt fönster)

Sammanfattning av undersökningen och resultatet 2020 (PDF) Pdf, 1003 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset