Publicerad 9 april 2019

Ett hållbart livskoncept för nyanlända som bor i modulbostäder

Lunds kommun har i samverkan med flera aktörer startat projektet Ett hållbart livskoncept. Syftet med projektet är att skapa en socialt hållbar boendemiljö för nyanlända som bosätts i modulbostäder.

Exemplet i korthet

Projektet Ett hållbart livskoncept arbetar för att ta fram en modell för socialt hållbar boendemiljö och etablering för nyanlända barnfamiljer som bosätts i tillfälliga modulboenden. Projektet har ett genomgående fokus på barn och unga. Det bedrivs i bred samverkan mellan kommun, ideell sektor och näringslivet.

Bakgrund

Med rådande bostadsbrist är det en stor utmaning för kommunen att hitta bostäder till de nyanlända som fått uppehållstillstånd. För att snabbt möta det ökade behovet av bostäder
beslutade kommunen att bygga tillfälliga modulbostäder. När bostäder snabbt behöver komma på plats är det inte alltid det tas hänsyn till olika behov och perspektiv vilket kan medföra särskilda risker för barn och unga.

Tanken med projektet är därför att prova en helhetslösning som göra att barn och föräldrar som bor i modulbostäderna ska känna sig trygga och delaktiga i sin närmiljö. Syftet är också att grannar och andra aktörer i områdena blir delaktiga och får ökad kunskap om nyanlända.

Projektet riktar sig till nyanlända familjer med uppehållstillstånd som har blivit kommunplacerade i tillfälliga bostadslösningar som till exempel modulbostäder.

Genomförande

Lunds kommun är projektägare och ansvarar för styrning och bosättning av hyresgästerna. Styrgruppen består av personer från Kommunen, Rädda Barnen, LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB), Malmö stad, MKB Fastigheter AB (Malmö Kommunala Fastighetsbolag) och IKEA.

Målet med projektet är att prova en konkret helhetslösning kring utemiljö, innemiljö och det sociala kittet där flera parter samverkar aktivt. Målet är också at göra förankringen och bryggan in till det befintliga bostadsområdet tydligare för att påverka attityder, bemötande och tillgänglighet.

Helhetslösningen består av tre delar (inomhuskomponenten, utomhuskomponenten och det sociala kittet) där aktörerna har olika roller.

  1. Inomhuskomponenten ska bidra till en positiv utveckling för barnen. I samarbete med Rädda Barnen har IKEA utvecklat ett inredningspaket som ska skapa en trygg och positiv inomhusmiljö.
  2. Utomhusmiljön är en viktig komponent för att barn ska ha tillgång till fritid och lek. En inkluderande utomhusmiljö, som möjliggör aktiviteter och möten mellan både barn och vuxna, tas fram tillsammans med de boende.
  3. Det sociala kittet syftar till att skapa en socialt hållbar boendemiljö där barns rätt till trygghet och skydd är i fokus. Här spelar trygghetssamordnarna, som är anställda av Rädda Barnen, en viktig roll. De har jobbat med förberedelser och dialog med grannar och föreningsliv.

Det här har arbetet lett fram till

LKF har byggt 24 st så kallade modulbostäder i (1:or–4:or). Bostäderna byggs på tillfälliga bygglov som sträcker sig över tio + fem år. De första hyresgästerna flyttade in i december 2018.

Förhoppningen är att modellen ska fungera bra och kunna spridas och användas i andra kommuner i Sverige.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Sara van Lunteren
Chef bostadsavdelningen
Lunds kommun
046-359 50 75sara.vanlunteren@lund.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Fastigheter, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel