Publicerad 12 februari 2021

Digitalisering av hemtjänst i en liten kommun – från ansökan till leverans

Hur kan en liten, gles landsbygdskommun, där 10 procent av invånarna är över 80 år, tillgodose deras behov av hjälp i hemmet? Övertorneå gör det med hjälp av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik som till exempel automatisk medicinutdelare, GPS-spårare, digitalt dörrlås och tillsynskamera.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Kan äldre fortsätta bo hemma i byn, i sina vana omgivningar med bibehållen självständighet? Kan personal få bättre arbetsmiljö samtidigt som deras händer används där de behövs mest? I Övertorneå säger man kyllä se siitä ortanitu. På meänkieli - traktens minoritetsspråk betyder det, fritt översatt - vi löser det – det ordnar sig. Övertorneås lösningar är:

  • Digitala hjälpmedel och välfärdsteknik.
  • Samarbete
  • Engagemang och sisu
  • Strukturella och ekonomiska förutsättningar

Övertorneå har ett ökande behov av insatser i ordinarie bostäder med en sjunkande rekryteringsbas och långa avstånd.

Geografi och demografi

Landsbygdskommun med mindre än två personer per km². Kommunens byar ligger i huvudsak efter Torneälven, men det finns fastigheter utspritt inom stora delar av kommunen. Invånarantalet är sjunkande med en allt äldre befolkning där fler vill bo hemma längre.

Bredband och mobil täckning

Ungefär 80% fastigheterna har tillgång till bredband, mobil täckning i hela kommunen med några undantag.

Resurser och samarbete

  • Det har alltid på något sätt funnits medel och acceptans för att köpa digital teknik och för kunskapshöjande insatser.
  • Övertorneå gör gemensamma upphandlingar tillsammans med andra kommuner och testar ny teknik genom samarbete med akademin.
  • Region Norrbotten, Norrbottens E-nämnd, professionsnätverk, Luleå Universitet, andra kommuner och inom kommunen med engagerade medarbetare.

Det här har arbetet lett fram till

Här är några exempel på digitaliseringsåtgärder som kommunen har infört.

Test av automatisk medicinutdelare i hemsjukvården

Automaten portionerar ut mediciner på rätt tider varje dygn och håller koll på att medicinen tas. Det hoppas vi leder till mer upplevt trygghet för den enskilde. Hemsjukvården bestämmer vem ska få en automatisk medicinutdelare hem.

Digitala SIP-möten

SIP, samordnade individuella planer, sker delvis genom digitala videomöten. Delar av teamet kan vara med på distans och delar på plats hos brukaren. Om brukaren ger medgivande till det, kan hen ha anhöriga med i hemmet och våra professioner med på distans. Vi vill begränsa antalet besökare i hemmet för att det ska vara tryggare för brukaren och effektivare för personalen.

Digitala dörrlås

Digitala dörrlås erbjuds till alla som har hemtjänst. Det ger säkerhet för brukarna och blir enklare för hemtjänstpersonalen. Verksamheten säkerställer att endast de som har behörighet att låsa upp en dörr gör det.

Digital tillsyn under natten

Digital tillsyn nattetid sker genom att personal som arbetar natt kan se brukaren via en kamera som finns hos brukaren. Tillsyn görs enligt antalet gånger som är beviljat.

Positioneringsspårning

Positioneringsspårning används för att lokalisera vart brukaren befinner sig.

Digital matbeställning

Matbeställning digitalt för de som har matleverans från kommunen.

Digitala medicinskåp

Digitala medicinskåp som gör att personalen kan öppna medicinskåpet med hjälp av mobiltelefon.

Trygghetslarm

Brukare som finns på de olika boendena samt inom hemtjänsten har trygghetslarm. Det kan vara rörelselarm, larmmattor dörrlarm eller larmknappar.

Test av uppstigningssäng utförs

Det är en säng som transformeras till en snurrfåtölj så att brukaren som annars skulle behöva hjälp med att stiga upp och lägga sig till sängs själv kan göra det. Vi tror det kan ge mer självständighet för brukaren och färre hemtjänstbesök, färre timmar i bil.

Information

I samband med pandemin identifierades ett stort informationsbehov. Det fanns ett stort behov av information om kommunens åtgärder och att nå personer som skulle vara isolerade i hemmen. En plattform för volontärsamarbete togs fram. Den kommunala tv-kanalen med information om friskvård, kommunala aktiviteter osv utökades att innefatta även aktiviteter utanför kommunens regi.

E-tjänster hjälp i hemmet

E-tjänster togs fram för ansökan om hjälp och service i hemmet, orosanmälning och försörjningsstöd.

De viktigaste slutsatserna

Pandemin har lett till att verksamheten blivit bättre på att nyttja befintliga välfärdsteknik och digitala lösningar. Stimulansmedlen som rekvirerats har gett möjlighet att testa och införa ännu mer teknik och smarta lösningar. Verksamheten har ändrat arbetssätt, biståndsbedömare kan jobba på distans genom VPN-lösningar och det går att söka bistånd digitalt. Verksamhetens möten ska alltid kunna ske digitalt, även med våra brukare.

Det görs så mycket av kommunens medarbetare och chefer. Olika lösningar testas för att täcka de behov som brukare har eller för att ge medarbetarna en bättre arbetsmiljö. Välfärdsteknik och smarta lösningar blir inte smarta innan de täcker ett verkligt behov eller blir smart för slutanvändaren. Det behövs smarta standardiserade lösningar/välfärdsteknik som kan integreras i kommunens system för att kunna ha trygga, friska och självständiga Övertorneåbor – även i framtiden.

Kontakt

Aina Bleikvassli
E-samordnare
Övertorneå kommun
070 - 817 20 05
aina.bleikvassli@overtornea.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Digitalisering, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel