OBS! Evenemanget är avslutat!17 maj 2024 kl. 13.00-14.30

Kommunfondens seminarium – SKR:s ekonomirapport ur ett fastighetsperspektiv

SKR:s chefsekonom, Annika Wallenskog, kommer att presentera sina tankar och analyser från SKR:s ekonomirapport.

Anmäl dig

Innehåll

Chefsekonom Annika Wallenskog presenterar vårens ekonomirapport med extra fokus på fastighetsrelaterade frågor. Syftet är att ge SKR:s FoU-fond för kommuners fastighetsfrågors medlemmar en djupgående insikt i de makroekonomiska faktorer och trender som påverkar fastighetsbranschen just nu. Den kommunala sektorn står inför stora utmaningar men också en hel del möjligheter de kommande åren. Det är därför viktigt att ha en god bild av spelplanen.

Seminariet är en möjlighet för dig som jobbar med fastigheter och lokalförsörjning att få värdefull information och insikter som kan påverka ditt arbete och ditt engagemang inom den offentliga sektorn. Seminariet syftar till att ge medlemmarna i kommunfonden en uppdaterad och relevant insikt i den ekonomiska verkligheten och hjälpa dem att fatta välgrundade beslut för framtiden.

Målgrupp

Chefer och andra personer på strategiska positioner från den kommunala fastighetssektorn. Krav att kommunen är medlem i SKR:s FoU-fond för kommunala fastighetsfrågor.

Praktisk information

Det kommer att finnas utrymme för diskussion och frågor från deltagarna.

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgänglig i två veckor efter sändningen för anmälda deltagare.

Medverkande

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

Information om Kommunfonden

Mer information om Kommunfonden och vilka som är medlemmar.

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Kommande seminarier

Kommunfondens seminarium – Fondverksamheten och medskick till verksamhetsplanering 2025

Tid: 28 augusti 2024

Informationsansvarig

  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.