Publicerad 15 september 2021

Fristående skolor, bidrag

Här hittar du information om kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor och andra skollagsreglerade verksamheter. Här finns också ett verktyg om kommunens roll som ansvarig för godkännande och tillsyn av fristående förskolor.

Skolverket tagit fram ett webbstöd om tilläggsbelopp. Det tillgängliggör den rättspraxis som finns avseende tilläggsbelopp och förtydliga vilka krav som bör ställas både på ansökan och utredning om rätten till tilläggsbelopp.

Webbstöd om tilläggsbelopp

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor, en sammanställning av intressanta domar (senast uppdaterad i maj 2020) samt en kort video (från december 2018) om vad kommunen behöver tänka på när den fattar beslut om bidragen inför ett nytt år.

Svar på vanliga frågor om bidragsregler för fristående skolor och förskolor

Intressanta domar om bidragen (PDF) Pdf, 646 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset