9 februari 2021

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur RKA uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från RKA som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss. Du kan skicka e-post till vår funktionsbrevlåda eller ta kontakt med nåogn av oss via telefon.

Funktionsbrevlåda: rka@rka.nu

Kontaktuppgifter RKA:s kanslichef och medarbetare

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du vänligen meddela oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 april 2021.

Allmänna brister

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
 • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.
 • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.
 • Webbplatsens dokument är inte tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmerna saknar syntolkning.
 • Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.
 • Det kan finnas diagram som saknar beskrivande text.
 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
 • Det kan finnas formulär som inte är korrekt uppmärkta.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.
 • Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg.
 •  

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
  Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23.
 • Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Så har vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Den senaste större revideringen av webbplatsen skedde 2014, då teknik, design och struktur gjordes om helt. Delar av webbplatsen har sedan dess genomgått mindre förändringar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Tillsyn, DIGG

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!