Publicerad 11 april 2024

Logotyp

Logotypen är avsändare och garant för det vi säger och gör. För ett konsekvent och tydligt användande finns några regler. Reglerna omfattar logotypens färger, storlek, placering samt frizon runt.

Förfrågan om logotyp

SKR:s logotyp är varumärkesskyddad.

Logotypen består av ett bildmärke och ett ordmärke. Dessa får inte användas var och en för sig utan förekommer alltid tillsammans. Logotypen används på vit eller ljus bakgrund.

Ytterligare två varianter av logotyp finns, en svart och en negativ (vit). Dessa används i sammanhang där färglogotypen inte kan eller ska användas.

Engelsk version av SKR:s logotyp

Förutom den vanliga logotypen finns en logotyp med engelsk text.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.