Mitt Kolada

I Mitt Kolada kan du skapa en användarprofil, logga in och därmed få möjlighet att spara data som du sökt fram ur Kolada. Här kommer även du som är inmatare åt inmatningsfunktionen.

Instruktionsfilmer

Skapa inloggning i Kolada

Filmen visar hur man skapar en användare för inloggning i Kolada. Med en profil kan du logga in för att spara och använda egna urval och jämförelsegrupper i Koladas verktyg Fri sökning.

Sparade val Mitt Kolada

I filmen får du en instruktion om hur du som har skapat en användare för Mitt Kolada kan spara och använda egna urval och jämförelsegrupper.