RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och landsting. Vi erbjuder en öppen databas Kolada. Läs vidare om RKA

AktuelltSe fler

 • 2017-09-07

  Koll på hemtjänsten - nytt analysunderlag publicerat

  Koll på hemtjänsten är en handledning för analys av  hemtjänstkostnader. Använd underlaget och du får direkt fram din kommuns resultat och en jämförelse med medel, min och max för hela landet.
 • 2017-08-29

  Kostnadsnyckeltal - funktionsnedsättning

  Från och med publiceringen av nyckeltal avseende kostnader 2016 erbjuds Koladas användare en ny uppsättning kostnadsnyckeltal till stöd för personer med funktionsnedsättning.

Aktuella kurstillfällenSe fler

 • Analysera resultatet med Kolada

  Hösten 2017 genomför vi en 3-dagars utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter genomgången utbildning kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.
 • Vi fortsätter med de uppskattade webbutbildningarna i höst

  RKA genomför ytterligare fyra stycken webbutbildningar för kommuner och landsting under hösten. Utbildningarna handlar om Kolada och hur du använder databasen för dina jämförelser och analyser. Här får du information om aktuella teman, datum, tid och upplägg