Liknande kommuner och regioner

I verktyget likhetsutsökning hittar du liknande kommuner eller region, utifrån ett eller flera av Koladas nyckeltal.

  1. Välj "Fokus".
  2. Sök analys genom att skriva in sökord i sökfältet för analys eller sök dig fram via Bläddra.
  3. Det går också att välja nyckeltal fritt i sökfältet för nyckeltal om du vill göra en egen välja egna variabler.
  4. Det senaste året är förvalt. För att ändra årtal skriv in det år du vill göra analysen för, och tryck på Enter.
  5. Verkställ!
  6. I fliken Liknande kommuner/landsting syns Fokus, det vill säga den kommun eller det landsting du har valt och de 20 områden som ligger närmast. Den som är längst till vänster av staplarna är allra mest lik ditt valda fokus.
  7. I fliken Nyckeltalsvärden syns alla kommuners och landstings värden.
  8. I fliken Vikter går det att vikta om de valda nyckeltalen och det ger sedan utslag i de övriga flikarna. Detta behöver alltid göras om du valt egna nyckeltal.

Instruktionsfilm

Så här skapar du en egen likhetsanalys för att hitta din kommuns eller ditt landstings "tvilling".