29 juni 2018
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera resultatet med Kolada, Göteborg

En tredagars utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter utbildningen kan du genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Praktisk information

Anmälan: Skicka mejl till: camilla.eriksson@rka.nu

Aktuella datum: 11 oktober, 12 november och 6 december 2018

Tid för varje tillfälle: 10.00–16.00, kaffe och smörgås serveras från 09.30

Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg

Kostnad: 5 000 kr per person (inklusive kaffe och lunch alla tre dagar)

Vi ser gärna att ni kommer två deltagare per kommun – men inte fler än tre. Antal platser för kursen är max 20.

Obervera – Ta med egen dator!

Upplägg, program

 • Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.
 • Du arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd
  i arbetet med mål och nyckeltal.
 • Tillsammans kommer vi att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

11 oktober: Resultat som avviker

 • Styrsnurran
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på?
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter

Hemuppgift inför tillfälle 2:

 • Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till relevanta mål för kommunen.
 • Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.

12 november: Orsaker till avvikelser

 • Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
 • Vanliga myter som förklarar resultatet
 • Det finns ofta flera orsaker
 • Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker

Hemuppgift inför tillfälle 3:

 • Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen.
 • Finns det några ”kommunala sanningar”?
 • Fastslå de viktigaste orsakerna.
 • Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

6 december: Åtgärder för utveckling och förbättring

 • Förslag till åtgärder
 • Hur blir förslagen verklighet?
 • Nyckeltalens roll i styrprocessen
 • Ledarskap och kultur

Kursledare

Camilla Eriksson projektledare, RKA

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!