3 juli 2020
Prenumerera på Kurser

Fri sökning del 1 - 6 - om att arbeta med funktionen i Kolada

Instruktionsfilmer som visar hur du använder funktionen Fri sökning i Kolada. Filmernas innehåll bygger på varandra därför rekommenderar vi dig att du ser dem i kronologisk ordning från del 1 till och med 6.

Del 1: Sök fram nyckeltal och områden i Fri sökning

Kom igång med Fri sökning i Kolada. I filmen visar vi dig hur du

  • söker fram ett nyckeltal,
  • söker fram en kommun eller region samt hur du väljer fokus.

Längd: 6.49 minuter.

Del 2: Sök fram flera nyckeltal och områden i Fri sökning

I filmen visar vi dig var du hittar snabbanalysknapparna som du använder för att enkelt få fram ett jämförelsediagram eller en trendlinje. Vi går även igenom hur du tar fram könsuppdelad statistik och hur du sorterar din tabell.

Längd: 6.58 minuter.

Del 3: Visualisera dina nyckeltal i ett diagram eller som karta i Fri sökning

I filmen går vi igenom de diagramfunktioner som finns i Fri sökning, det vill säga:

  • stapeldiagram, stapel profil,
  • linjediagram, linje profil,
  • cirkeldiagram,
  • spridningsdiagram samt kartfunktionen.

Längd: 12 minuter och 25 sekunder.

Del 4: Hitta mer information om nyckeltalet i Fri sökning

I filmen visar vi hur du hittar mer information om nyckeltalet så som nyckeltalets beskrivning, när data publiceras samt hur nyckeltalet har beräknats (nyckeltalets komponenter).

Längd: 1.58 minuter.

Del 5: Justera tidsperiod, Fri sökning

I filmen visar vi hur du ändrar den tidsperiod som du vill visa för ditt nyckeltal i tabell och diagram i Fri sökning.

Längd: 1 minut.

Del 6: Färgsätt din tabell, Fri sökning

I filmen visar vi hur du kan färgsätta din tabell på olika sätt i Fri sökning.

Längd: 1.44 minuter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!