27 januari 2021
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Lansering av BRP+ i Kolada

BRP+ är ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i regionerna som mäter regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt. RKA har utvecklat en visning för BRP+ i Kolada. Välkommen att delta vid lanseringen 28 januari 2021.

Information och anmälan

BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade ”framtidsteman” som indikerar hållbarhet över tid. Vart och ett av dessa teman är breda områden inom vilka kopplingen till livskvalitet kan beskrivas på olika sätt. För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indikatorer bestämts.

Breddat mått på regional utveckling, Tillväxtverket

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i nedanstående formulär. Sista anmälningsdag är fredagen den 22 januari 2021.Efter sista anmälningsdag skickas en länk till anmälda deltagare att delta via Zoom - det digitala verktyget för videokonferenser online.

Gör din anmälan till lansering av BRP+ i Kolada (nytt fönster)

Datum och tid

28 januari 2021 klockan 09:00-10:00

Kostnad

Det är kostnadsfritt att delta, men det krävs att du anmäler dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!