27 januari 2021
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera skolresultaten med Kolada

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar en webbutbildning under tre halvdagar med start den 2 februari, för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada.

FULLTECKNAD utbildning.

Du kan stå i kö inför nästa utbildning. Mejla ditt intresse till: camilla.eriksson@rka.nu

Innehåll

Under utbildningen kommer vi att:

  • utgå från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras,
  • arbeta praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.
  • göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Efter utbildningen kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Datum, tid

Utbildningen består av tre halvdagar som sker 09:00-12:00 den 2 februari, 9 mars och 12 april 2021.

Kostnad

4 500 kronor exklusive moms per person.

Medverkande

  • Stefan Melén utredare SKR
  • Jonas Finnman utredare SKR
  • Per Sandgren projektledare RKA
  • Camilla Eriksson projektledare RKA

Förutsättningar och övrig information

  • Cirka två veckor innan första utbildningstillfället får alla deltagare välkomstbrev med ytterligare information och en länk till utbildningen som sker via Zoom.
  • Ni har möjlighet till stöd och coachning under mellanperioderna genom att boka in enskilt samtal med kursledarna, för den som vill, cirka 30 minuter per kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!