18 september 2020
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Aktuella kurstillfällen som RKA erbjuder

 • Få koll på funktionshinderområdet, webbutbildning 2021
  Vid utbildningen får du använda verktyget Koll på funktionshinderområdet i din kommun. Verktyget syftar till att hjälpa dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området.
 • Analysera skolresultaten med Kolada, 2021
  RKA och Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter utbildningen kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.
 • Grundkurs i Fri sökning i Kolada, webbutbildning 2021
  Välkommen till en utbildning som fokuserar på grunderna i Koladas fria sökning. Fri sökning är den del av Kolada där du själv styr dina val, medan i Jämföraren presenteras färdiga urval av nyckeltal i tabeller och diagram.
 • Fortsättningskurs i Fri sökning i Kolada, webbutbildning
  I den digitala utbildningen är Koladas fria sökning och analys i fokus. Du som deltagare får träna på att bygga egna tabeller och visualiseringar. Du får vägledning som syftar till att ge dig bättre struktur i analysarbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!