20 oktober 2020

Om RKA

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada.

RKA:s uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting. RKA ska även främja jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Som ett led i detta driver och utvecklar RKA en databas, Kolada, som innehåller nyckeltal för kommuner och regioner och för de verksamheter de bedriver. I Kolada görs cirka 5 000 uppgifter tillgängliga för jämförelser och analys.

RKA erbjuder stöd med analys och uppföljning till kommuner och regioner genom att:

  • Tillgängliggöra nyckeltal för jämförelse och analys i databasen Kolada.
  • Erbjuda både generella och skräddarsydda utbildningar.
  • Erbjuda analysstöd som utgår från kommunala och regionala behov kring mål, styrning och resultat.

Stadgar för RKA (PDF, nytt fönster)

Så här bildades RKA

Bildandet av RKA bygger på förslag som presenterades i ett delbetänkande till SOU 2005:110 Jämförelsevis, styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting. Verksamheten startade den 1 januari 2006.

Delbetänkandet SOU 2005:110 (PDF, nytt fönster)

RKA:s styrelse

Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket, ordförande

Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vice ordförande

Ledamöter

Vakant plats, Finansdepartementet

Marcus Gry, Socialdepartementet

Vakant plats, Utbildningsdepartementet

Peter Fitger, SKR

Christer Lindberg, Solna stad

RKA:s expertgrupp

En särskild expertgrupp biträder kansliet i frågor som rör mer detaljerade verksamhetsfrågor kring databasen och är ett rådgivande organ.

Expertgruppens medlemmar

Anders Norrlid, RKA, expertgruppens ordförande

Anders Westlund, Region Gävleborg

Anneth Lundahl, Region Skåne

Gunnar Ljunggren, Region Stockholm

Eva Lundbäck, Finansdepartementet

Kristina Bertov, Region Jönköpings län

Lisbeth Mellgren, SKR, Tillväxt och samhällsbyggnad

Madeleine Holm, SKR, Ekonomisk analys

Martin Lindblom, Socialstyrelsen

Maria Johansson, Region Östergötland

Per Sehlin, Region Västerbotten

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!