19 november 2020

Välkommen att kontakta oss på RKA!

Du är alltid välkommen att skicka din fråga till oss om RKA:s arbete eller om databasen Kolada. Du kan kontakta enskild handläggare eller gärna använda mejladressen till vår gemensamma grupp.

Gruppmejl: rka@rka.nu

Maria Price
Kanslichef
08-452 72 50
0705-91 82 82
maria.price@rka.nu        

Maria Price, kanslichef, RKA.

Camilla Eriksson
Projektledare
08-452 71 17
072-539 9734
camilla.eriksson@rka.nu

Camilla Eriksson, projektledare på RKA.

Per Sandgren
Projektledare
08-452 75 12
076-543 01 35
per.sandgren@rka.nu

Per Sandgren, Senior utredare på RKA.

Sara Spjuth
Analytiker
08-452 71 72
sara.spjuth@rka.nu

Sara Lundin, statistiker på RKA.

Anders Hemmendorff
Statistiker
08 - 452 71 18
anders.hemmendorff@rka.nu

Anders Hemmendorff, statistiker på RKA.

Madeleine Windrot
Statistiker
08-452 72 54
madeleine.windrot@rka.nu

Madelene Larsson, statistiker på RKA.

Clas Älgenäs
Statistiker
08 - 452 72 40
clas.algenas@rka.nu

Clas Älgenäs, statistiker på RKA.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!