Användarstöd för Kolada

Via länkarna nedan kommer du till varje funktions hjälpsida. Där finns en kort instruktionsfilm och en utskrivbar manual till din hjälp.

Jämföraren

En översikt i jämförelse med andra vad gäller befolkning, ekonomi, verksamhet, personal och miljö. Du hittar till exempel Öppna jämförelser eller Kommunens Kvalitet i Korthet.

Jämföraren - Koladas mest lättillgängliga verktyg

Fri sökning

Välj fritt bland Koladas nyckeltal, och jämför med andra. Alla data kan visas i tabeller, olika diagram och kartor. Du kan också exportera resultatet till Excel.

Fri sökning - verktyget som visar upp nyckeltal som du kan jämföra

Liknande kommuner och regioner

Du hittar liknande kommuner eller regioner, utifrån ett eller flera av Koladas nyckeltal.

Liknande kommuner och regioner

Koladas API

Med API kan data hämtas automatiskt till egna system eller webbsidor. Informationen är riktad till utvecklare av IT-system.

Koladas API

Nationell statistik, källor

Nyckeltalen i Kolada bygger ofta på nationell statistik från de ansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor.

Information om statistik och källor, Kolada

Publicera nyckeltal

För att kommuner och regioner ska kunna publicera data i Kolada krävs en tilldelad behörighet till systemet för inmatning av nyckeltalsdata.

Publicera nyckeltal i Kolada