21 september 2020
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Formulär för att rapportera in uppgifter till KKiK 2020

Flera av måtten inom olika områden för KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. RKA publicerar ett antal ifyllnadsformulär för datainsamlingen. Du ska rapportera in uppgifterna i Kolada senast 30 oktober 2020.

Så här gör du i Kolada vid inrapportering

RKA har tagit fram en film och en lathund som visar hur du får ett konto med behörighet till Koladas inmatningsfunktion samt hur du matar in data i Kolada.

Publicera nyckeltal i Kolada

Formulär att använda vid insamling av data

Inför din rapportering (inmatning) av data i Kolada har god hjälp av dessa formulär i ditt arbete. Om du har frågor vänligen kontakta oss på RKA.

Observera!

Ifyllnadsformulären för Förskola, Funktionsnedsättningsområdet, Hemtjänst, Särskilt boende och IFO har ändrats den 17 september 2020.

En föreslagen metod för slumpmässiga manuella urval som kan strida mot dataskyddsförordningen har tagits bort. Det gäller framför allt mått kring väntetider och utredningstider där antalet ärenden kan överstiga 150 (vilket är gränsen för hur många som behöver tas med om urval görs manuellt). Metoden föreslog att skapa en lista på ärendena i alfabetisk ordning, för att sedan kunna slumpa fram en viss andel, vilket alltså kan strida mot GDPR.

De kommuner som gör manuella urval föreslås istället göra slumpmässiga urval utan att ta fram listor sorterade i alfabetisk ordning. Detta gäller således bara de kommuner som gör manuella urval. Många kommuner har verksamhetssystem som medger totalundersökningar av sådant som vänte- och utredningstider. I de lägena görs inga slumpmässiga urval alls och de berörs inte heller av detta.

Så: gör inga alfabetiskt ordnade listor över ärenden. Inga andra ändringar har gjorts i formulären och insamlad eller inmatad data påverkas inte heller.

Särskilt boende

I formuläret för särskilt boende, äldreomsorg finns ett antal frågor som belyser kvalitetsaspekter i det särskilda boendet. Dessa frågor besvaras som om det inte rådde särskilda Corona-omständigheter. Utgå från hur det var före pandemin bröt ut.

Särskilt boende äldreomsorg 2020-09-17 (EXCEL, nytt fönster)

Hemtjänst 2020-09-17 (EXCEL, nytt fönster)

Försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorg, IFO

I insamlingen kring försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen tas endast en person upp som sökande även om det är ett hushåll med flera vuxna som ansökan avser. Den medsökande noteras alltså inte som ett separat ärende.

Individ- och familjeomsorg 2020-09-17 (EXCEL, nytt fönster)

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

I formuläret för funktionsnedsättningsområdet används begreppet ”omprövning” gällande insamlingen av utredningstid LSS. Ärenden som avser omprövning ska exkluderas ur mätningen och omprövning avser här både förlängningar av pågående ärenden som sådan omprövning som görs då den sökande är missnöjd med kommunens beslut. I det senare fallet räknas utredningstid från ansökan tills beslut fattats. Om den enskilda begär omprövning räknas ej den (därmed förlängda) tiden in i utredningstiden.

Observera!

Ifyllnadsformuläret för funktionsnedsättning har blivit utbytt på grund av ett formelfel vid val av kön på fliken ”väntetid”. Innan uppdateringen gick det inte att manuellt göra ett val på m eller k. Detta är nu åtgärdat, men har du laddat ner formuläret INNAN 1 juli då ett nytt formulär laddats upp ber vi er att ladda ner ett nytt!

Funktionsnedsättning 2020-09-17 (EXCEL, nytt fönster)

Övriga formulär

Bygglov 2020 (EXCEL, nytt fönster)

Förskola 2020-09-17 (EXEL, nytt fönster)

Övrig - Delaktighetsindex 2020 (EXCEL, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!