14 januari 2020
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Aktuellt

 • Få koll på funktionshinderområdet, webbutbildning 2021
  Vid utbildningen får du använda verktyget Koll på funktionshinderområdet i din kommun. Verktyget syftar till att hjälpa dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området.
 • Analysera skolresultaten med Kolada, 2021
  RKA och Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter utbildningen kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.
 • Grundkurs i Fri sökning i Kolada, webbutbildning 2021
  Välkommen till en utbildning som fokuserar på grunderna i Koladas fria sökning. Fri sökning är den del av Kolada där du själv styr dina val, medan i Jämföraren presenteras färdiga urval av nyckeltal i tabeller och diagram.
 • Fortsättningskurs i Fri sökning i Kolada, webbutbildning
  I den digitala utbildningen är Koladas fria sökning och analys i fokus. Du som deltagare får träna på att bygga egna tabeller och visualiseringar. Du får vägledning som syftar till att ge dig bättre struktur i analysarbetet.
 • Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet 

  RKA lanserar en nyckeltalssamling som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i kommuner. Genom nyckeltalen får den kommunala verksamheten underlag till prioriteringar och utveckling.
 • Formulär för att rapportera in uppgifter till KKiK 2020
  Flera av måtten inom olika områden för KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. RKA publicerar ett antal ifyllnadsformulär för datainsamlingen. Du ska rapportera in uppgifterna i Kolada senast 30 oktober 2020.
 • Kolada har fått en ny välkomstsida och verktyget Fri sökning har utvecklats

  Databasen Kolada har fått ett nytt utseende på sin startsida. Verktyget Fri sökning har fått ett efterlängtat lyft i form av nya funktioner, ny layout och Fri sökning är nu mer användarvänligt. 

 • Inställda utbildningar men erbjudande om extra stöd

  I det rådande läget så måste tyvärr många av RKA:s kommande utbildningar ställas in på grund av risken för spridning av coronaviruset. Men vi erbjuder kommuner och regioner extra tid för stöd via Skype, mejl eller telefon.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!