Publicerad 28 januari 2021

Öppna jämförelser –Gymnasieskola 2020

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset