Publicerad 18 februari 2021

Kapacitetsutredningar skollokaler

Att säkerställa en effektiv användning av kommunala verksamhetslokaler är en ständigt aktuell fråga runt om i Sveriges kommuner. En förutsättning för att bedöma en skolas möjligheter till effektiviseringar är kännedom om lokalernas kapacitet och vilka faktorer som utgör flaskhalsar.

Denna idéskrift belyser vanliga faktorer som kan begränsa kapaciteten i grundskolelokaler och processen för att identifiera dessa. Arbetet med idéskriften är finansierat av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Kapacitetsutredningar skollokaler

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset