Publicerad 2 juni 2023

SKR i Almedalen 2023

SKR deltar i årets Almedalsvecka. En viktig plats för ett öppet och demokratiskt samtal om samhällets utveckling.

Här bryts åsikter och perspektiv, som förhoppningsvis gör oss litet bättre och klokare tillsammans. Att delta i Almedalsveckan är också ett sätt för oss att hedra minnet av Ing-Marie Wieselgren tillsammans med alla er som tror på det demokratiska samtalets kraft.

Arrangemang om psykisk hälsa

Stärk barn och ungas psykiska hälsa

Tid: Onsdag 28 juni kl 08.00 - 09.00

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, framför allt bland barn och unga. Trots satsningar och fler anställda inom psykiatrin upplever många att det blivit svårare att få den hjälp man behöver. Hur kan Sverige skapa bättre förutsättningar för barns och ungas psykiska hälsa?

Medverkande

 • Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Leif Sandberg, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Jakob Forssmed, socialminister
 • Maja Sjögren, ordförande, Elevernas Riksförbund
 • Karin Forsman, utvecklingsledare, Norrbottens kommuner
 • Linda Welin, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne
 • Kerstin Evelius, moderator, Sveriges Kommuner och Regioner

Tre seminarier

Seminarium 1: När arbetskraften inte räcker till – hur bibehåller vi välfärd och tillväxt i kompetensbristens Sverige?

Tid: Tisdag 27 juni kl 13.45-14.45

Både näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. Samtidigt behöver fler människor arbeta. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov.

Arrangeras tillsammans med Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket

Seminarium 2: Hur ska välfärden styras – och vem gör det bäst?

Tid: Onsdag 28 juni kl 10.00-10.45

Tufft ekonomiskt läge och stor personalbrist. Välfärdens verksamheter är under stark press. Hur kan staten och kommuner och regioner gemensamt se till att välfärden levererar, både till vardags och i kris?

Medverkande (fylls på efter hand)

 • Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Annelie Roswall Ljungren, generaldirektör, Statskontoret
 • Lena Granqvist, samhällspolitisk chef, Saco

Seminarium 3: Krafttag mot hot och otillåten påverkan
- Vad krävs för att välfärdens medarbetare ska vara trygga?

Tid: Torsdag 29 juni kl 08.00-08.45

3 av 10 anställda i kommuner och regioner säger sig ha utsatts för hot och våld det senaste året. Otillåten påverkan är vardag för många. Arbetsgivarna har ansvaret, men det krävs också bättre lagstöd och fler insatser från regering och myndigheter. Vad har gjorts hittills och vad krävs framåt?

Medverkande

 • Peter Danielsson, 2:e vice ordförande, SKR
 • Camilla Waltersson Grönvall (M), Socialtjänstminister
 • Mattias Larsson, generaldirektör, BRÅ
 • Heiki Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
 • Karen Alvstad, socialchef, Göteborgs stad
 • Emelie Kullmyr, närpolisområdeschef Stor-Göteborg, Polisen

Vill du ha med SKR på ett seminarium?

Bjud gärna in SKR till ert arrangemang för samtal om kommuners och regioners bidrag till välfärdens utveckling. Förtroendevalda och experter finns på plats i Visby under hela Almedalsveckan.

Förfrågan om medverkan

Informationsansvarig

 • Mathias Hvit
  Kommunikatör