Publicerad 21 november 2022
Nyhet

Mer tid krävs för nationell läkemedelslista

Regeringen föreslår att kravet på anslutning till nationella läkemedelslistan senareläggs. SKR ser positivt på förslaget, men det nya datumet räcker bara till en del av anslutningen.

Foto

Marie Morell

Regeringen föreslår att den bortre tidsgränsen för alla regioner att ansluta till nationella läkemedelslistan senareläggs. Det nya datum som föreslås är 1 december 2025 istället för 1 maj 2023, som är det datum lagen anger i dag. SKR ser positivt på förslaget, men konstaterar samtidigt att det inte är tillräckligt för att alla regioner ska hinna ansluta fullt ut.

– Även om SKR stödjer visionen om en nationell läkemedelslista, har vi tillsammans med regionerna länge flaggat för att införandet kräver mer tid. Förslaget om senareläggning är därför ett steg i rätt riktning, men tyvärr kommer inte heller det nya datumet att räcka hela vägen, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Krävs beredskap för förlängd övergångsperiod

Nationella läkemedelslistan (NLL) gör det möjligt för hälso- och sjukvård, apotek och patienten att dela samma information om patientens läkemedel. Den bortre tidsgränsen innebär att alla aktörer ska vara fullt anslutna till systemet innan dess.

I en skrivelse till regeringen från 30 augusti bedömer regionerna att ett första steg i anslutningen går att genomföra under 2025. Det handlar om att göra det möjligt att läsa information från läkemedelslistan i regionernas vårdinformationssystem. Däremot bedömer regionerna att det krävs mer tid för att även ansluta till den funktionalitet som gör det möjligt att skicka recept direkt via läkemedelslistan. Detta steg innebär stora utmaningar både för teknik och verksamhet, något som är komplext och tidskrävande.

– Både regionerna och SKR arbetar aktivt för att införandet av nationella läkemedelslistan ska gå så snabbt som möjligt. Men det är ett enormt arbete för regionerna som handlar om både tekniska förändringar och nya arbetssätt. För att inte riskera patientsäkerheten måste det finnas beredskap att behålla nuvarande övergångslösning även efter 1 december 2025, så att alla vårdgivare hinner ansluta, säger Marie Morell.

Stängs övergångslösningen av, skulle det efter den bortre tidsgränsen inte längre gå att skicka e-recept från de vårdinformationssystem som inte anslutit till Nationella läkemedlslistan (NLL).

Regionerna kan inte stå för statens merkostnader

Enligt regeringens förslag ska regionerna bidra till statens merkostnader för senareläggning, något som SKR vänder sig emot. Införandet av NLL är redan mycket kostsamt för regionerna, som dessutom har små möjligheter att påverka sina leverantörers tidplaner för genomförandet.

– Det är inte rimligt att statens merkostnader ska bekostas av regionerna. Ett sådant förslag visar på en grav underskattning av regionernas arbete med och kostnader för införandet av nationella läkemedelslistan, säger Marie Morell.

Läs vidare

Sakkunnig

Helena Palm
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR