Publicerad 4 april 2023
Nyhet

Kortare tid för domstolarna ger snabbare byggande

SKR, Fastighetsägarna och Byggföretagen släpper i dag en ny rapport med förslag till kortare och enklare byggprocesser. Exempelvis bör domstolarna ha tidsfrister för plan- och byggärenden.

Foto

Gunilla Glasare

I dag överklagas nästan varannan bostad som ska byggas. Det gör att en stor andel av bostadsbyggandet fördröjs och de bostadsprojekt som dras i gång fördyras markant. Den genomsnittliga tiden för domstolarnas prövning av detaljplaner är nu över 8 månader, men i enskilda fall kan domstolarnas hantering ta flera år när ledtider i de olika instanserna räknas samman.

– Förutsägbarheten måste öka och tiden som överklagandeprocessen tar i anspråk måste nu kortas. Flera av våra grannländer har redan genomfört reformer för att förenkla byggandet. Tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna uppmanar vi därför regeringen att snarast tillsätta en utredning med uppdraget att ta fram konkreta förslag till förändringar och förenklingar. säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I rapporten föreslås bland annat:

  • Att det införs tidsfrister för domstolarnas handläggning av överklagade plan- och byggärenden.
  • Att miljöbalken och plan- och bygglagen harmoniseras bättre, eftersom miljöbalken har blivit en svårtillämpad lagstiftning
  • Att domstolarna inte ska ifrågasätta kommunernas utredningar och underlag om de inte är uppenbart bristfälliga.
  • Att detaljplaner som upphävs av en domstol inte ska behöva tas om från början.

Läs vidare

Sakkunnig

Love Edenborg
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.