18 januari 2022 kl. 13.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Tryggt valår

Du kommer att få ta del av resultatet av den Politiska trygghetsundersökningen, PTU, 2021 samt rapporten Fördomar om politiker i sociala medier. Polismyndigheten, säkerhetspolisen och valmyndigheten deltar och berättar om sitt arbete under valåret. Du kommer också att ta del av lokala exempel om hur kommuner organiserar sitt säkerhetsarbete.

Anmäl dig

Under 2022 fokuserar SKR på den lokala demokratin och dess förutsättningar.

Många delar upplevelsen av att det demokratiska samtalet har blivit hårdare och att det finns behov av att definieras vad som är god ton. I skyddet bakom en skärm är många anonyma vilket ofta innebär att retorik och tonläge blir hårdare än i det direkta mötet. Undersökningar som bland annat SKR genomfört visar att det finns en ökad risk för förtroendevalda att utsättas för hot och hat i sitt demokratiska uppdrag. Hat och hot uppstår framförallt när förtroendevalda beslutar om eller uttalar sig om frågor som rör förändring av välfärdstjänster, värderingar och myndighetsbeslut.

Under valår är det viktigt att förtroendevalda kan föra en öppen och respektfull dialog med väljarna utan att utsättas för hot och hat. Det är också viktigt att medborgarna kan känna sig trygga i dessa samtal oaktat om de sker digitalt eller på ett fysiskt möte.

Programinnehåll

Välkommen och inledning

Att värna det demokratiska samtalet

Samtal mellan Anders Knape, ordförande SKR , och Andreas Norlén, Sveriges talman.

Fördomar mot förtroendevalda på nätet

Lisa Kaati, forskningsledare, FOI

Politikernas trygghetsundersökning

Anna Gavell Frenzel, Brottsförebyggande rådet

Lokala exempel på arbetssätt inför valåret 2022

  • Jan Klauser, säkerhetschef, Ängelholms kommun
  • Peter Toomar, regionutvecklare personsäkerhet och oegentligheter Västra Götalandsregionen

Polisens arbete för ett tryggt och säkert val

Polisens och säkerhetspolisens arbete för ett tryggt och säkert val

  • Jonas Hysing, nationell kommenderingschef för Polismyndighetens särskilda händelse inför valet 2022
  • Fredrik Bratt, chef för Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet

Stärkt skydd av allmänna val

Sebastian Bay, utredare Valmyndigheten

Fortsatt satsning på demokratins villkor valåret 2022

Lena Langlet, chef för demokratisektionen, SKR

Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna-Lena Pogulis, projektledare, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR