15 juni 2022 kl. 09.30-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Resultatgenomgång av servicemätning

SKR bjuder in, tillsammans med Brilliant Future, till en resultatgenomgång av den nya servicemätningen som SKR lanserade under våren 2022. Under sändningen intervjuas också två kommuner som deltagit i mätningen.

Anmäl dig

Innehåll

SKR lanserade under våren 2022 ett nytt koncept för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Över 60 kommuner har deltagit i mätningen och den har pågått i två månader under våren 2022. Den nya servicemätningen är framtagen tillsammans med SKR:s samarbetspartner Brilliant Future.

Målgrupp

  • Medlemsmöte för alla kommuner.

Riktar sig till de som genomfört mätningen samt till de som vill veta mer om att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Mätningen riktar sig till kommuner som har ett kontaktcenter eller en växelfunktion.

Program

  • Information och bakgrund
  • Genomgång av metod och resultat
  • Två kommuner berättar om sina erfarenheter av mätningen
  • Frågestund via chatt

Medverkande

  • Erik Ferenius, SKR
  • Samarbetspartner Brilliant Future

Informationsansvarig

  • Erik Ferenius
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR