OBS! Evenemanget är avslutat!12 oktober 2022 kl. 08.45-09.45

På väg mot Nära vård- men kan förutfattade meningar vara ett hinder

När det gäller utvecklingen med en åldrande befolkning och ökat antal personer med kognitiva sjukdomar och demenssjukdomar har det pratats mycket om digitaliseringens möjligheter. Varför finns det då så få tjänster och produkter som riktar sig till den målgruppen? Vad händer när man tillfrågar en grupp som traditionellt sett inte varit medräknad?

Anmäl dig

Innehåll

Under eMedborgarveckan arrangerar SKR seminarier med olika teman kring digitalt utanförskap. Detta seminarium syftar till att visa på hur digitala lösningar för personer med kognitiv svikt kan ge kunskap, hopp och tillgång till andra personers erfarenheter. Ni får ta del av ett exempel på som lanseras i november. Alzheimerguiden ska ge kunskap, hopp och tillgång till andra personers erfarenheter efter en diagnos. Tjänsten är i högsta grad utvecklad tillsammans med personer som har Alzheimers sjukdom. Seminariet ger därmed insikt om hur tjänster kan samskapas på riktigt.

Målgrupp

 • Förtroendevalda
 • Anställda i kommuner och regioner

Program

 • Nära vård- några inledande perspektiv·
 • Altzheimerguiden- varför, vad är det och hur har den tagits fram
 • En användares berättelse

Medverkande

 • Anders Nordh, SKR
 • Maria Cavalli
 • Gustaf Cavalli
 • Susanne Åsander
 • Lisbeth Löpare-Johansson, SKR

Fler seminarium under eMedborgarveckan

13 oktober Digitala samhällshinder - Bibliotekens roll som lösningsaktör

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR