8 november 2022 kl. 09.00-11.00

Överprövning och andra rättsmedel inom offentlig upphandling

Ett digitalt utbildningspass om rättsmedel inom upphandlingsområdet.

Anmäl dig

Innehåll

Under denna kurs kommer vi att gå igenom de olika rättsmedlen som finns på upphandlingsområdet: överprövning, upphandlingsskadeavgift och skadestånd.

Målgrupp

Alla som har som arbetsuppgift att genomföra upphandlingar.

Medverkande

Kursledare är samtliga från SKR:s avdelning för juridik.

  • Magnus Ljung, förbundsjurist
  • Hampus Allerstrand, förbundsjurist
  • Helena Henriksson, förbundsjurist.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Henriksson, förbundsjurist

Magnus Ljung, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR