OBS! Evenemanget är avslutat!7 oktober 2022 kl. 07.30-08.30

Nära vårds forskningsfrukost oktober

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om barn som anhöriga.

Anmäl dig

Innehåll

Nära vård utgår från ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. I Sverige har befolkningen överlag god hälsa och god tillgång till sjukvård. Men barn som anhöriga i perspektiv glöms ofta bort.

Vid frukosten presenteras forskning om ”Barn som anhöriga” vid Nationellt kompetenscentrums anhöriga och Charlotte Ojas avhandling ”Upholdning family relationships in a context of increasing awareness of parental illness.” Vidare presenteras hur resultaten av hennes arbete kan omsättas i kliniskt arbete.

  • Hur kan vi öka medvetenheten om barn som anhörig?
  • Hur kan vi öka kunskap om barnets perspektiv?
  • Hur kan vi organisera vården?

Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness, KI

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och docent vid Linnéuniversitetet
  • Charlotte Oja, specialistläkare i allmänmedicin och forskare vid Nka

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR