20 oktober 2021 kl. 09.30-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hedersrelaterat våld och förtryck – verktyg i praktiken

Hur kan socialtjänsten, skolan och vården bättre upptäcka och stödja dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck? Hör författare Elaf Ali berätta om egna erfarenheter av utsatthet, och inspireras av kommuner som utvecklat konkreta verktyg.

Anmäl dig

Innehåll

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har intensifierats i Sverige och många myndigheter har regeringens uppdrag att stärka arbetet i kommuner och regioner. Samtidigt behöver yrkesverksamma mer kunskap och verktyg för att upptäcka utsatta, ställa bra frågor och – framför allt – veta vad de ska göra med svaren. Under en webbsänd heldag får du höra mer om hur det är att leva med hedersrelaterat våld och förtryck, inspiration från kommuner som har utvecklat praktiska verktyg och en inblick i några av de viktigaste myndighetsuppdragen som är på gång just nu.

Målgrupp

  • Chefer, politiker och medarbetare inom socialtjänst, skola, elevhälsa och hälso- och sjukvård

Program

09.30–09.35 Inledning

Elin Holmgren och Susannah Sjöberg, handläggare SKR

09.35–10.30 Vem har sagt något om kärlek?

Elaf Ali, journalist och författare till boken ”Vem har sagt något om kärlek?” berättar om egna erfarenheter av att växa upp och bryta sig fri från hedersförtryck.

10.30–10.40 Paus 10 min

10.40–11.10 Kommande stöd från Socialstyrelsen

Webbaserad fördjupningsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, bedömningsstöd för socialtjänsten och stöd att upptäcka hedersrelaterat våld inom hälso- och sjukvården – det är några av de viktiga stöd som Socialstyrelsen har arbetat med på regeringens uppdrag. Socialstyrelsen ger en inblick i pågående arbete.

11.10–11.15 Paus 5 min

11.15–12.00 Fånga upp hedersproblematik i skolan – digitalt verktyg i Kramfors

Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan Kramfors, har drivit utvecklingen av en digital plattform som underlättar för skolan att fånga upp hedersrelaterad problematik, tvångsäktenskap, könsstympning och radikalisering. Peyman är tidigare programmerare och sitter i styrgruppen för ”Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd” på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. 2020 fick han och Kramfors kommun utmärkelsen Guldtrappan för digitalisering av skolan.

12.00–13.00 Paus för lunch

13:00–13.50 Förebygga könsstympning, förebygga heder bland pojkar och män

Vilket arbete pågår inom dessa områden idag, och vad fungerar? Mikael Thörn, senior utredare och sakkunnig på Jämställdhetsmyndigheten, presenterar två kartläggningar som myndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen.

13.50–13.55 Paus 5 min

13.55-14.25 Systematisk utveckling i arbetet – modell i Järfälla kommun

Järfälla kommun har en enkel modell som ger medarbetare grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och stöd att ta fram rutiner. De har också satsat på en heltidstjänst som samordnar arbetet, samt tar in stöd för följeforskning. Mikael Skaghammar, enhetschef preventionsenheten Järfälla kommun och Palle Storm, forskningsledare FOU Nordväst, berättar om arbetet.

14.25–14.30 Paus 5 min

14.30–14.50 Hur går det med utreseförbuden?

Mia Hemmestad, förbundsjurist SKR, berättar om hur de nya bestämmelserna om utreseförbud har tillämpats hittills, och vad som är viktigt att tänka på vid användning av den nya lagstiftningen när barn riskerar att föras utomlands för tvångsgifte och könsstympning.

14.50–15.00 Paus 10 min

15.00–15.55 Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån nya läroplanen

Hur kan rektor och elevhälsa utveckla skolans systematiska arbetssätt för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån läroplanerna som börjar gälla augusti 2022? Jilda Semb Sürüp, undervisningsråd vid Skolverket, lyfter fram vad som är viktigt att tänka på i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolmiljö.

15.55 –16.00 Sammanfattning och avslut


Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Elin Holmgren, handläggare SKR

Niklas Eriksson, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset