29 september 2021 kl. 09.00-16.00

EU:s fonder och program

SKR anordnar en digital heldag för dig som är intresserad av EU:s nya program och fonder. Under dagen får du en snabb överblick över vilka program och fonder som finns och du får tips och råd hur du ska ta dig vidare.

Anmäl dig

Målgrupp

Konferensen vänder sig till förtroendevalde och tjänstepersoner i kommun eller region men även andra intresserade är varmt välkomna.

Program

09.00–09.05 Dagens moderatorer hälsar alla välkomna

Karin Flordal, SIEPS och Helena Gidlöf, SKR.

09.05–09.20 En ny programperiod – och nya möjligheter!

Jelena Drenjanin, ordförande SKR:s beredning för EU-frågor.

09.20–09.35 EU:s långtidsbudget 2021–2027

Mål, omfång och syfte med långtidsbudget, och en genomgång av dess olika delar.
Jens Matthiessen, EU-kommissionens representation i Sverige.

09.35–10.10 Sammanhållningspolitiken

Regionalfondsprogrammen

Jonas Örtqvist, Tillväxtverket.

Nationella programmet

Cecilia Johansson, Tillväxtverket.

Interreg-programmen

Maria Eriksson, Näringsdepartementet.

10.10–10.20 Paus

10.20–11.10 Sammanhållningspolitiken fortsättning

Socialfondsprogrammet

Håkan Forsberg, ESF-rådet.

Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP)

Pasi Kemi, Jordbruksverket.

Leader

Anneli Ström, Jordbruksverket.

Havs- fiskeri och vattenbruksprogrammet

Karin Bendz, Jordbruksverket.

11.10–11.25 Vad innebär EU:s återhämtningspaket för kommuner och regioner?

Julia Reinholdsson och Sara Tägtström, Finansdepartementet.

11.25–12.00 Programmens betydelse för kommuner och regioners verksamhet

Michaela Stenman, sektionschef SKR, Anton Sjödell, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Gislaved och Carin Peters, utvecklingsstrateg, Region Skåne.

12.00–13.00 Lunchpaus

13.00–14.45 Valbara parallella seminarier

Seminarierna nedan äger rum två gånger. Samtliga är 45 minuter långa och har en efterföljande 10 minuters paus.

13.00–13.45: 1:a omgången.

13.5514.40: 2:a omgången.

A: Migration och miljö

Moderatorer: Karin Flordal, SIEPS och Lotta Dalerus, SKR.

LIFE programmet

Emma Bergman, Naturvårdsverket.

AMIF – asyl och migrationsfonden

Lise Wacker, Migrationsverket.

B: Hälso- och sjukvård och folkhälsa

Moderator: Erik Svanfeldt, SKR.

Tid: 13.00–13.45. Observera att detta seminarium endast ges en gång.

EU för hälsa

Pär Vikström, Folkhälsomyndigheten.

C: Näringsliv

Moderator: Fredrik Berglund, SKR.

Hur kan Eruf hjälpa och stötta företagens kapitalbehov?

Slutsatser i Tillväxtverkets förhandsbedömning av ERUF under kommande programperiod och beskrivning av förberedelserna för nya finansieringsinstrument 2021–2027.

Henrik Storm Dyrssen, Tillväxtverket.

COSME – EU:s konkurrenskraftsprogram

Vad är möjligt i kommande programperiod?

Maria Evertsson, Tillväxtverket.

D: Infrastruktur och digitalisering

Moderator: Ulrika Palm, SKR.

Information om Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility), här med fokus på delarna om transportinfrastruktur och digital infrastruktur, samt om Programmet för ett digitalt Europa, DIGITAL.

CEF2 Transport

Andreas Hällbrant och Anneli Malmberg, Trafikverket.

CEF2 Digital

Elizabeth Sandström Greenfield, Jan Boström och Sverker Forslin, Post & Telestyrelsen.

Programmet för ett digitalt Europa

Jan Bergdahl, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning och Viktoria Dagobert Spong, Tillväxtverket.

E: Utbildning, ungdom, idrott, kultur och media

Moderator: Bodil Båvner, SKR.

Tid: 13.00–14.30 inklusive paus. Observera att detta seminarium endast ges en gång.

Kreativa Europa

Elin Rosenström, Statens Kulturråd.

Erasmus+, utbildnings-, ungdoms- och idrottsfrågor

Angela Andersson, Universitets- och högskolerådet, Christine Olsson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Marie Denitton, Riksidrottsförbundet.

Europeiska solidaritetskåren och CERV

Rebecka Hinn och Christine Olsson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

14.45–15.00 Paus

15.00–15.30 Horisont Europa

Åsa Fritzon, Vinnova.

15.30–15.50 Samarbeten i smått och stort – Sverige i EU

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker.

15.50–16.00 Avslutning

Karin Flordal, SIEPS och Helena Gidlöf, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Gidlöf, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset