OBS! Evenemanget är avslutat!29 mars 2023 kl. 12.00-13.00

Digitalisering hjärtar Innovation

Digitaliseringen innebär nya möjligheter att hantera de utmaningar välfärden står inför. För att arbetet ska leda till nya lösningar behövs innovativa arbetssätt och en utforskande kultur. Seminariet handlar om hur digitaliserings- och innovationsarbete kan samspela för att forma lösningarna för dagens och morgondagens välfärd.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med seminariet är att få en övergripande förståelse för innovationsarbete och hur det i sin tur ger förutsättningar för lyckad digitalisering. Du får lyssna till Helsingborg kommuns innovationschef och SKR:s innovationsteam.

Målgrupp

  • Ledningsgrupper
  • Strateger, verksamhetsutvecklare, chefer
  • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT

Program

Introduktion

Malin Annergård

Vad är innovation och varför innovationsarbete?

Klas Danerlöv

Hur får man till det i praktiken?

Lisa Olsson

Vad ska man börja med?

Paneldiskussion

Medverkande

  • Malin Annergård, tf sektionschef på Sektionen för styrning och verksamhetsutveckling, SKR
  • Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor, SKR
  • Lisa Olsson, innovationschef, Helsingborgs stad

Informationsansvarig

  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.