7 oktober 2022 kl. 09.00-16.00

Bygglovchefskonferens 2022

Välkommen till årets bygglovchefskonferens med fokus på aktuella och intressanta ämnen inom bygglovsområdet. Dessutom bjuder dagen på rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från SKR.

Anmäl dig

Innehåll

Under dagen kommer vi att ta upp aktuella och intressanta ämnen, rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från oss på SKR. Vi kommer bland annat att få höra mer om Boverkets översyn av byggreglerna och vi får ta del av goda exempel från Simrishamn och Sollentuna om god arkitektur och digital verksamhetsutveckling. Dessutom får vi lära oss mer om klarspråk och kommunikation utifrån ett myndighetsperspektiv. Konferensdeltagarna har möjlighet att ställa frågor via chattfunktion och att delta via Mentimeter. Det kommer också att finnas möjlighet för den som vill, att mingla med andra bygglovschefer under en digital fika.

Målgrupp

Bygglovschefer eller motsvarande.

 

Preliminärt program

09.00 Välkomna och aktuellt från SKR

Love Edenborg och Johan Sjöstrand, experter planering och byggande, SKR.

Möjligheternas byggregler

Boverkets byggregler moderniseras och förenklas för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Projektet går under namnet Möjligheternas byggregler och innebär en översyn av Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Det nya regelverket väntas träda i kraft tidigast 2024. Boverket delar med sig av de senaste nyheterna från projektet och ger möjlighet att ställa frågor om de planerade förändringarna.

Jonas Edahl, projektledare, Boverket.

God arkitektur från översiktsplan till bygglov

Simrishamns kommun, med sina ca 19 000 invånare, omfattar både tätort, byar och landsbygd. Här har det precis tagits fram ett nytt arkitektur- och kulturmiljöprogram som ska skruva upp ambitionerna i gestaltningsarbetet och stödja bygglovshandläggningen. Hur bedrivs ett aktivt gestaltnings- och kulturmiljöarbete i den lite mindre kommunen? Det får vi höra mer om när representanter från kommunen delar med sig av sina erfarenheter och berättar om det nya programmet.

Anna Eliasson, stadsarkitekt, Paul Ekblad Eriksson, bygglovschef och Ina Jacobsen, planarkitekt, Simrishamns kommun.

12.00 Lunch

13.00 Digital verksamhetsutveckling med medborgaren i fokus

Sollentuna kommun startade år 2019 projektet Kundfokus bygglov för att förbättra servicenivån till de som söker lov, minska belastningen på bygglovsenheten och kontaktcenter, effektivisera och minska onödigt ärendeflöde samt främja digitalisering och effektivisering. Genom bl.a. en ny webbsida och förbättrade E-tjänster har bygglovsenheten sett en kraftigt ökad kundnöjdhet och en betydligt högre andel kompletta ansökningar.

Michaela Österlund och Malin Korzuk, projektledare, Sollentuna kommun.

Klara besked med klarspråk

Att arbeta med bygglov är att arbeta med kommunikation. Men går det att uttrycka sig rättssäkert, korrekt och samtidigt lättbegripligt? Genom handfasta tips och råd får vi höra mer om hur myndighetsutövare kan tänka kring klarspråk och kommunikation för att underlätta mötet mellan myndighet och medborgare.

Mats Hydbom, Språkkonsult och kommunikationsstrateg, Språkkonsulterna.

14.30 Digitalt fika med mingel

Aktuella rättsfall och lagändringar inom PBL-området

Olof Moberg, förbundsjurist SKR

16.00 Dagen avslutas

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR