29 november 2021 kl. 10.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att styra med Agenda 2030: Medborgardialog – Agenda 2030

För att nå målen för Agenda 2030 måste vi involvera våra medborgare. Under webbinariet ges konkreta tips på och exempel på metoder som kan används.

Anmäl dig

Allt fler har kommit till insikten om att Agenda 2030 inte kan hanteras som ett sidospår utan måste bli en integrerad del i kommuners och regioners styr- och ledningssystem.

På flera håll pågår ett arbete i kommuner och regioner kring att matcha de egna målen mot målen i Agenda 2030, eller att på olika sätt lyfta in flera av målen i egna strategiska dokument som till exempel i budgeten.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med Agenda 2030 på en kommun- och regionövergripnade nivå.

Innehåll för webbinarium om Medborgardialog - Agenda 2030

Ett systematiskt arbete med medborgardialog ger bra förutsättningar för att komma framåt och arbeta med omställning ur flera perspektiv.

Medverkande

  • Anders Nordh, SKR
  • Anna Eklöf SKR
  • Christine Feuk, SKR

Kommande webbinarier 2021 -2022

Att styra med Agenda 2030 – goda exempel från kommun eller region

Januari 2022 - datum och möjlighet till anmälan presenteras längre frampresenteras längre fram.

Ekonomisk hållbarhet

Februari 2022 - datum och möjlighet till anmälan presenteras längre fram.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Eklöf, handläggare

Christine Feuk, handläggare

Frågor om anmälan:

Christine.Feuk@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset