OBS! Evenemanget är avslutat!19 december 2022 till 20 december 2022 kl. 13.00-17.00

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg- steg 2, hösten 2022

Hösten 2022 erbjuder Sveriges Kommuner och Regioner en Steg 2 utbildning av att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Utbildningen består av en och en halv utbildningsdagar i Stockholm. 

Utbildningen hålls i maj 2023.

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg steg 2 - 22-23 maj 2023

Utbildningens innehåll

Steg 2 är en praktisk utbildning av den teori som ligger som grund till utbildningen Att leda utvecklingsarbete. Under utbildningen övar vi praktiskt på verktyg och metoder som stödjer förberedelsearbetet, genomförande och vidmakthållning av förbättringar. Kortare teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar där du även kommer att kunna göra val av vissa parallella spår. Du har god möjlighet att lära tillsammans med och av andra och att skapa nätverk.

Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik mm.

Det underlättar om du har gått utbildningen Att leda utvecklingsarbete innan.

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg tillfälle 1 hösten 2022

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg tillfälle 2 hösten 2022

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i kommuner och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden.

För att öka möjligheten att ta till dig metoderna och verktygen, anpassa dem till er kontext och få praktisk användning på hemmaplan ser vi gärna att du anmäler dig tillsammans med en kollega.

Datum och tid

19 december 2022 klockan 13:00-17:00 (Lunch klockan 12:00)
20 december 2022 klockan 08:30-17:00

Om antalet sökande överstigen antalet platser kommer vi att göra ett urval som ger bästa möjliga sammansättning av gruppen. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag och fakturering sker efter utbildningen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Pia Lindberg, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.