Publicerad 17 juni 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen

Mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 14 juni 2021 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2021-07-01.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen. I cirkuläret beskrivs nyheter och ändringar i HÖK T inklusive samtliga protokollsanteckningar.

Ändring av HÖK T medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Sammanfattning av överenskommelsen nedan.

HÖK T förhandlingsprotokoll

Avtalet gäller fortsatt tillsvidare.

Löneavtal (bilaga 1)

Löneavtal (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2021-04-01.

Avtalet är även fortsättningsvis utan angiven nivå och saknar således garanterat utfall.

Allmänna bestämmelser (bilaga 2)

Allmänna bestämmelser - AB 17 - i lydelse fr.o.m. 2020-05-01, gäller sedan tidigare, där annat inte anges.

Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3

  • Uppdaterad förteckning av de arbetstagarorganisationer som omfattas av HÖK T.
  • Två nya punkter om övergångsregler för arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar KFS Branschavtal.
  • Punkten om löneväxling enligt KAP-KL har rättats med nya hänvisningar till KAP-KL och AKAP-KL. Skrivelsen innebär ingen ändring i sak.
  • Ny punkt med bestämmelse om krislägesavtalet har införts.

Centrala protokollsanteckningar, bilaga 4

  • Ny punkt om centrala parters avtalsvårdande grupp.
  • Nytt partsgemensamt arbete om utvärdering av löneavtalet.

Rekommendation till beslut

Ändring av HÖK T medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset