Publicerad 21 april 2021

Nationell samordning, Uppdrag fullföljd utbildning

SKR fram en plan för en nationell strategi för fullföljda studier.

Inom en överenskommelse med regeringen, som sträcker sig mellan 2021- 2022, tar SKR fram en plan för en nationell strategi för fullföljda studier och fungerande övergångar mellan stadier, skolor och program.

För att lyckas i studieavbrottsfrågan krävs ett brett samarbete och SKR har därför även startat en nationell samverkansgrupp med statliga myndigheter, kommunala och enskilda skolhuvudmän samt intresseorganisationer som fackförbund och elevorganisationer.

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset