Publicerad 3 februari 2022

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång

SKR ger varannat år ut Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång. Syftet är att belysa kommunernas aktivitet inom detaljplanerläggning med fokus på bostäder och tidsåtgången för detaljplanearbete.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång

Nya Öppna jämförelser under våren 2022

Under våren pågår uppgiftsinsamling och sammanställning av uppgifter inför nästa omgång av Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. SKR planerar att publicera den nya jämförelsen i maj 2022.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR