Publicerad 23 mars 2022

Webbmöten, Tillsyn och taxor

Tillsyn och taxor är en webbaserad arena för anställda på kommunala miljökontor att diskutera aktuella frågor.

Tillsyn och taxor upphör

Tillsyn och taxor kommer från och med februari 2022 att ersättas av informationsträffar och kurs/konferenspaket. Mer information kommer att presenteras längre fram på våren.

Informationsansvarig

  • Oskar Wikstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR