Publicerad 15 september 2021

Fastigheter

SKR har tillsammans med kommuner och regioner kunskap om flera miljoner kvadratmeter offentliga fastigheter som ger rum åt Sveriges välfärd. Genom intressebevakning, genomförande av FoU-projekt och spridning av kunskap ger vi medlemmarna stöd till en hållbar utveckling inom fastighetsområdet.

Aktuellt

Evenemang

  • Lokalhyra

    Utbildning, kurs Juridik Fastigheter, Fastighetsrätt, Kommunalrätt

Publikationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR